Over Moraal Juridisch Advies

Over Moraal Juridisch Advies

Moraal Juridisch Advies is in september 2009 door Jelger Moraal opgericht. Ik adviseer de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van het bestuursrecht. Ik ben daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, de nieuwe omgevingswet etc.).

U kunt bij mij advies inwinnen over omgevingsvergunningen (ruimtelijke ordening), bestemmingsplannen etc.. Tevens kan ik de procedures die daarbij horen begeleiden. Ook kan ik u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wro en later de Wabo heb ik een informatieve website op willen zitten. De eerste website was wetruimtelijkeordening.net, daarna deWro.nl en deWabo.nl en de laatste jaren de Omgevingswet.net. in 2022 heb ik de website Omgevingswet.net een nieuw uiterlijk gegeven en is deze in november 2022 'live' gegaan.

Scroll naar boven