Over Moraal Juridisch Advies

Over Moraal Juridisch Advies

Moraal Juridisch Advies is in september 2009 door Jelger Moraal opgericht. Ik adviseer de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van het bestuursrecht. Ik ben daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, de nieuwe omgevingswet etc.).

U kunt bij mij advies inwinnen over omgevingsvergunningen (ruimtelijke ordening), bestemmingsplannen etc.. Tevens kan ik de procedures die daarbij horen begeleiden. Ook kan ik u vertegenwoordigen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures.

Scroll naar boven